מזל טוב: פלטפורמת וורדפרס מריצה 30% מ�תרי ה�ינטרנט - כלכליסט

כלכליסט
וורדפרס, פלטפורמת הבלוגי×� הוותיקה שהפכה לכלי פופולרי במיוחד ×œ×‘× ×™×™×ª ×�תרי×�, יכולה לרשו×� הישג משמעותי: לפי × ×ª×•× ×™ חברת הייעוץ Q-Success, ×›-30% מה×�תרי×� ברשת כולה מבוססי×� על וורדפרס. ×‘× ×•×¡×£, מחזיקה וורדפרס בכ-60% משוק מערכות × ×™×”×•×œ התוכן ברשת (CMS). מדובר בצמיחה של 5% מ×�×– 2015. קר×�ו עוד בכלכליסט: חוקר ישר×�לי חשף כשל ב-WordPress שמ×�×™×™×� על מ×�ות ×ž×™×œ×™×•× ×™ ×�תרי×� · ×�תרי העול×� עוברי×� ×œ×”×¦×¤× ×” מ×�ובטחת; ומה ×¢×� ממשלת ישר×�ל? חדש ב-Wix: כלי×� ×—×™× ×ž×™×™×� ×œ×”× ×’×©×ª ×�תרי×� ל×�× ×©×™×� ×¢×� מוגבלויות. בשוק פלטפורמות ×”×�תרי×� ×™×©× ×� מתחרי×� רבי×� כגון

2018-03-06T20:00:58+00:00 March 6th, 2018|عالم ووردبريس|