ב�נו להמיר - הכל שיווק


הכל שיווק
×–"×� ל×� ×¨×¦×™× ×• להיות מקובעי×� רק ל-WordPress למשל. ×”×™×™× ×• ×ž×¢×•× ×™×™× ×™×� שכל בעל ×�תר, מכל פלטפורמה יוכל להשתמש במערכת. o ממשק קל, × ×•×— ו×�×™× ×˜×•×�יטיבי - × ×™×¡×™× ×• עשרות מערכות וממשקי×� ×�חרי×� וכמעט בכול×� × ×“×¨×© ידע ×˜×›× ×™ בסיסי. ×›×©×”×ª×—×œ× ×• ל×�פיין ×�ת פופטין ×©×ž× ×• ד×'ש ×'דול על ממשק וחווית משתמש כך שהצד ×”×˜×›× ×™ ל×� יהווה חס×� עבור ×�×£ ×�חד. o רוב המערכות מציעות הת×�מה מו×'בלת (×�ו מורכבת) של הפופ×�פי×� ל×�תר של הלקוח. ×¨×¦×™× ×• ל×�פשר ×'מישות מרבית ×'×� ×ž×‘×—×™× ×ª סו×'×™ הפופ×�פי×� והוויד×''טי×�, העיצוב ובחירת השדות בטופס, הטרי×'רי×�, ×”×�×™× ×˜×'רציות וכו'. o ×¨×¦×™× ×• ...

2017-09-07T20:01:40+00:00 September 7th, 2017|عالم ووردبريس|