יש לנו כרטיסי� לחלק - גיקטיי�


×'יקטיי×�
מתח×� WP-DEV: סקירה של החידושי×� ×”×©×•× ×™×� בתחו×�, דרכי ×”×�בטחה היעילי×� ל×�תרי וורדפרס, הכיוון ש×�ליו מתקדמת הפלטפורמה וכלי×� לשיפור העבודה כיו×�; וכן סקירה ודיון בדרישות חוק ×”× ×'ישות החדש ודרכי ההתמודדות עימן ובהתפתחות המסחר ×”×�×œ×§×˜×¨×•× ×™ ומקומה של הפלטפורמה בתהליך ×–×”. מתח×� WP-MANAGE: המרצי×� יסקרו ×�ת ×”×�פשרויות העומדות לרשות ×ž× ×”×œ×™ התוכן והדי×'יטל בפלטפורמה, יחלקו ידע שי×�פשר למשתתפי×� ×œ× ×¦×œ ×�ת יכולות הוורדפרס במלו×�ן ×•×™×ª× ×• ד×'שי×� שיעזרו בעיצוב × ×›×•×Ÿ ×•×ª×›× ×•×Ÿ × ×•×— ×•× ×'יש של חוויית המשתמש. ×‘× ×•×¡×£, יתקיי×� דיון שיעסוק ב×�פשרויות השיווק ...

2017-09-05T20:01:02+00:00 September 5th, 2017|عالم ووردبريس|