מפעילת wordpress תישפט ב�רץ על �י-הסרת הכפשות בבלוגי� - גלובס


×'לובס
עוד × ×˜×¢×Ÿ ×›×™ הבלו×'×™×� × ×ž×¦×�×™×� בשליטת wordpress, והי×� יכולה להסיר×� בלחיצת כפתור. מ×�חר ×©× ×¢×©×ª×” ×�ליה×� ×¤× ×™×™×”, וה×� סירבו, יש לר×�ות×� ×�חר×�×™×� לפרסומי×�. עוד × ×˜×¢×Ÿ ×›×™ בשל הסירוב העיקש להסיר ×�ת הבלו×'×™×�, ×”×�חריות ב×'×™× ×� מוטלת על ×”×�תר, וכי ל-worspress יש ×�×™× ×˜×¨×¡ כלכלי של×� להסיר ×�ת הבלו×'×™×�, מ×�חר שהי×� מרוויחה מפרסומות המופיעות בבלו×'×™×�. ב×�×™-הכוח של ×”×�תר ×˜×¢× ×• ×ž× ×'ד ×›×™ ישר×�ל ×�×™× ×” המקו×� שבו יש לדון בתביעה, שכן לשיטת×� העבירה, ×�×� × ×¢×©×ª×”, ×”×™×� של ×�×™-הסרת התוכן ול×� ×”×�חריות לתוכן. ×œ×˜×¢× ×ª×�, ×�ין מחלוקת, ×›×™ wordpress פרסמה ×�ת ×”×ª×›× ×™×� ...

2017-09-03T20:01:12+00:00 September 3rd, 2017|عالم ووردبريس|