Ve�ernji list
Kada su prije 14 godina Matt Mullenweg i Mike Little krenuli raditi na sustavu za objavu sadržaja na webu, vjerojatno nisu mogli ni zamisliti da će u jednom trenutku WordPress pokretati više od 28 posto cijelog weba! Danas, naime, ovaj popularni sustav